นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายการจัดส่ง 
 
สินค้าทุกออร์เดอร์ จัดส่งฟรีผ่าน Kerry (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผ่านไปรษณีย์ไทย)
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในระยะเวลา 2 วันทำการหลัง (ไม่นับรบมเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จากได้รับคำสั่งซื้อ 
 
นโยบายการคืนสินค้า
 
ท่านสามารถขอคืนสินค้าพร้อมรับเงินคืน หากพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบ
Visitors: 395,356